De federale ambtenaren ontvangen een forfaitaire kilometervergoeding per kilometer voor het gebruik van hun persoonlijk motorvoertuig ten behoeve van de dienst.
Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus gebruikt voor de dienstverplaatsingen van de werknemers uit de privésector.

Als een medewerker dus zijn eigen auto, motorfiets of bromfiets gebruikt, krijgt hij hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Vanaf 1 juli 2018 zal deze vergoeding stijgen voor het komende jaar.

Vergoeding 1 juli 2017 – 30 juni 2018 -> € 0,3460/km
Vergoeding 1 juli 2018 – 30 juni 2019 -> € 0,3573/km