Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft aangekondigd om morgen door middel van een staking druk willen houden op het (afgesprongen) sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers.

Deze staking kan grote implicaties hebben op de aanwezigheid van werknemers op de werkvloer enerzijds door stakende personeelsleden anderzijds door problemen met het openbaar vervoer.

Graag herinneren we er u aan dat er een absoluut verbod op het tewerkstellen van uitzendkrachten is wanneer binnen uw bedrijf een staking plaatsvindt.

U dient er op dat moment ook op toe te zien dat de uitzendkrachten niet aan de slag gaan in vestigingen of afdelingen waar door vaste medewerkers het werk wordt neergelegd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de wetgever wil vermijden dat uitzendkrachten worden opgeroepen om de staking te breken.

Het verbod geldt zowel voor de lopende uitzendcontracten als voor nieuwe contracten.

Vanochtend besteedde het Radio1-programma “De Ochtend” ook aandacht aan de mogelijke gevolgen van deze staking. Het loont zeker de moeite om dit even te (her)beluisteren.

https://radio1.be/vragen-en-antwoorden-over-de-nationale-staking

Mocht u desondanks nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren, ook op woensdag!