Op 6 juli organiseert de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiens (SIOD) “flitscontroles” in de horeca. Deze controles zijn voornamelijk informatief en preventief. Indien er tijdens de controles onregelmatigheden worden vastgesteld, zullen de inspecteurs je probleemoplossend coachen. Dit neemt niet weg dat ernstige inbreuken geverbaliseerd worden.

Op de website van de SIOD vind je een checklist voor de horeca met meer informatie.